Föreningen för Åbo Akademis TEK-forskare, ÅTEK r.f., är en lokalförening inom TEK vid Åbo Akademi

Teknikens akademiker TEK är det fackliga förbundet för de som erlagt diplomingenjörs- och arkitektexamen eller examen inom naturvetenskaper samt studeranden inom dessa områden. Som medlem får du penningvärd service och förmåner, och är en del av en gemenskap med 72 000 expertmedlemmar. TEK stöder dig i ditt välbefinnande och din framgång i karriären. Som medlem är du med och bygga ett bättre arbetsliv och samhälle. Se vad allt TEK erbjuder sina medlemmar!

VÅRT MÅL

Föreningens mål är att vara ett kontaktmedium mellan TEK och de personer som forskar inom teknik eller arbetar med tekniska uppgifter inom Åbo Akademi, att förbättra och stöda deras position i arbetsgemenskapen och samhället, samt övervaka deras rättigheter.

BLI MEDLEM

Föreningen hälsar till sina medlemmar välkomna universitetets forskare, lärare samt personal som arbetar med tekniska stöduppgifter och som hör till TEK. På grundade skäl kan även till medlemmar godkännas medlemmar i andra föreningar hörande till akavaorganisationen.

Medlem blir man genom att fylla i denna blankett. Föreningens medlemskap är kostnadsfri.